«Gõ đỏ PaChy» liệu có thực sự tốt như lời đồn?

«Gõ đỏ PaChy» liệu có thực sự tốt như lời đồn?  Để nói về gỗ...