Hình ảnh chân bàn ăn nguyên khối của xưởng đồ gỗ Chung Hiệp

Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại Xưởng đồ gỗ Chung Hiệp
Bàn ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại Xưởng đồ gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn gỗ gõ đỏ nguyên khối tại xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên tấm ở Xưởng gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên khối tại đồ gỗ Chung Hiệp
Chân bàn ăn nguyên khối tại đồ gỗ Chung Hiệp